V Man no. 25 Spring 2012

V Man no. 25 Spring 2012
The Spring Fashion Issue Shamballa diamond & 18 ct, gold bracelet.